top of page

Thông tin về khóa học online

- Môn học ( Khóa 6 tháng )
Rig ( 24 buổi học )
        * Rig Body Facial
        * Human . Animal . Machines . Engine .
Animation ( 40 buổi học )
        * body mechanics .
        * Acting shot
Render Compositing   ( 8 buổi học )
        * Arnold Render layer . Materials .
        * Composite layer and color
*** Thời gian học ***
     - 1 tuần 3 buổi . 1 buổi 4 tiếng .
 

* Hãy liên hệ để được tư vấn nhé *
Phone 0794907580
Viber +84794907580
Skype Productionminimum

anh_BG_Phi.jpg


Học Phí 25tr

bottom of page