Profile

Join date: Nov 21, 2022

About

หากกล่าวถึงหลักไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ นักเรียนหรือนักศึกษาหลายคนแทบอยากจะแยกตัวออกจากกัน อาจเป็นเพราะเคยได้ยินมาจากใครบางคน มันยากมากเลยทำให้ตรงกันข้ามกับภาษาอังกฤษเลย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หลายๆ ประเด็นเหล่านี้มักจะเจอ ขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เขียนเว็บไซต์นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น หนักจนไม่อยากเรียน หรือบางทีคุณอาจจะโดดเรียนไปเลย อาจเป็นเพราะครูที่สอนค่อนข้างโหด และใช้น้ำเสียงในการแสดงซึ่งอาจทำให้การเรียนรู้ไม่น่าสนใจ

V
Vocabulary

Vocabulary

More actions