top of page
animation.jpg

Bạn Sẽ Được Học Những Gì

Interface

 • Làm quen với giao diện Maya

 • Cách sử dụng thành thạo bộ công cụ.

Environment

 • Hiểu rõ các khái niệm trong 3D

 • Nguyên tắc xây dựng môi trường cho game và phim 3D

 • Vân dụng nguyên lý vào bài tập thực tế

Modelling

 • Áp dụng kiến thức để tạo các môi trường như nhà cửa, lâu đài, động vật…

 • Hiểu rõ các thuật ngữ trong 3D

 • Hiểu khái niệm hand paiting Tạo texture

animation.jpg

Những kiến thức đáng kinh ngạc trong chỉ 12 tuần

 • Trải nghiệm maya một cách vui vẻ, lôi cuốn và dễ nắm bắt.

 • Không cần kiến thức và kinh nghiệm trước

 • Chương trình được thiết kế cho người mới hoàn toàn

 • Môi trường huấn luyện thực hành, tập trung vào quá trình thực hành và những kiến thức thực tiễn

Thông tin giảng viên Nguyễn Thanh Huệ

 • Nhà sáng lập Upacademy

 • Hơn hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong linh vực 3D và anime

 • Từng công tác tại Nhật

 • Từng tham gia vào các dự án lớn như Ninokuni, Soul Sacrifice

01_Hue-400x400 (1).jpg
Maya.jpg

Chưa sẵn sàng nhưng muốn tìm hiểu thêm ?

phone-auricular-128px-1 (1).png
bottom of page